Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

Thứ Ngày sát hạch Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
2 1/01/2024      
3 2/01/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
4 3/01/2024      
5 4/01/2024 B,C,NH Sân Sát hạch Nam Triệu Sân Sát hạch Nam Triệu
6 5/01/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 6/01/2024      
CN 7/01/2024 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
2 8/01/2024 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
3 9/01/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
4 10/01/2024      
5 11/01/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

–  QH,TLN

Sân Sát hạch Nam Triệu
6 12/01/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 13/01/2024      
CN 14/01/2024 A1

A1

A1

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

2 15/01/2024      
3 16/01/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  VT QK3

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
4 17/01/2024      
5 18/01/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Sân Sát hạch Nam Triệu
6 19/01/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 20/01/2024      
CN 21/01/2024 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
2 22/01/2024 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
3 23/01/2024      
4 24/01/2024      
5 25/01/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

–  QH,TLN

Sân Sát hạch Nam Triệu
6 26/01/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 27/01/2024      
CN 28/01/2024 A1

A1

A1

A1

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm học lái xe Nam Sơn

–  Cao Đẳng du lịch HP

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

2 29/01/2024 B,C – Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
3 30/01/2024      
4 31/01/2024    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *