Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

Ngày sát hạch Thứ Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
1/02/2024 5 B,C,NH

 

Trung tâm Nam Triệu

Trung tâm Hoàng Phương

Trung tâm Học lái xe Nam Triệu
2/02/2024 6 A1 Trung tâm dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trung tâm dạy lái xe GTVT Hải Phòng
3/02/2024 7      
4/02/2024 CN      
5/02/2024 2      
6/02/2024 3      
7/02/2024 4      
8/02/2024 5                NGHỈ TẾT
9/02/2024 6
10/02/2024 7
11/02/2024 CN
12/02/2024 2
13/02/2024 3
14/02/2024 4
15/02/2024 5      
16/02/2024 6      
17/02/2024 7      
18/02/2024 CN A1 Trung tâm dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trung tâm dạy lái xe GTVT Hải Phòng
19/02/2024 2 B,C,NH Trường đào tạo lái xe cao đẳng GTVT tw2 Trường đào tạo lái xe cao đẳng GTVT tw2
20/02/2024 3      
21/02/2024 4 B,C,NH Trung tâm Học lái xe Nam Triệu

Trung tâm Hoàng Phương

Trung tâm Hoàng Dương

Trung tâm Học lái xe Nam Triệu
22/02/2024 5      
23/02/2024 6 A1 Trung tâm dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trung tâm dạy lái xe GTVT Hải Phòng
24/02/2024 7      
25/02/2024 CN A1 Trường đào tạo lái xe cao đẳng GTVT tw2 Trường đào tạo lái xe cao đẳng GTVT tw2
26/02/2024 2 B,C Trung tâm dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trung tâm dạy lái xe GTVT Hải Phòng
27/02/2024 3 B,C,NH Trường đào tạo lái xe cao đẳng GTVT tw2 Trường đào tạo lái xe cao đẳng GTVT tw2
28/02/2024 4      
29/02/2024 5 B,C,NH

 

Trung tâm Nam Triệu

–  QH,TLN

Trung tâm Học lái xe Nam Triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *