Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

Cơ sở đào tạo lái xe Ngày Thi sát hạch Hạng bằng lái xe Địa chỉ thi sát hạch
Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng 20/3/2024   Trường GTVT HP
Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương 7/3/2024

14/3/2024

21/3/2024

B, C, NH Sân Sát hạch Nam Triệu
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu 7/3/2024

14/3/2024

21/3/2024

28/3/2024

B, C, NH Sân Sát hạch Nam Triệu
Trung tâm học lái xe Hoàng Phương 7/3/2024

28/3/2024

B, C, NH Sân Sát hạch Nam Triệu
Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 12/3/2024

19/3/2024

26/3/2024

B, C, NH Trung tâm TW2
Trung tâm học lái xe Nam Sơn 11/3/2024 B, C, NH Trường GTVT HP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *