Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

TT Thứ Ngày sát hạch Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
1 2 1/04/2024      
2 3 2/04/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
3 4 3/04/2024      
4 5 4/04/2024 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Sân Sát hạch Nam Triệu
5 6 5/04/2024      
6 7 6/04/2024      
7 CN 7/04/2024 A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

8 2 8/04/2024 B,C – Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
9 3 9/04/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
10 4 10/04/2024      
11 5 11/04/2024 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam TriệuTrung tâm học lái xe Hoàng PhươngTrung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương-  QH,TLN Sân Sát hạch Nam Triệu
12 6 12/04/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
13 7 13/04/2024      
14 CN 14/04/2024 A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

15 2 15/04/2024      
16 3 16/04/2024 B,C,NH – VT QK3 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
17 4 17/04/2024      
18 5 18/04/2024 B,C,NH Sân Sát hạch Nam Triệu Sân Sát hạch Nam Triệu
19 6 19/04/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
20 7 20/04/2024      
21 CN 21/04/2024 A1A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  Cao Đẳng du lịch HP

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

22 2 22/04/2024 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
23 3 23/04/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
24 4 24/04/2024      
25 5 25/04/2024 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

–  QH,TLN

Sân Sát hạch Nam Triệu
26 6 26/04/2024      
27 7 27/04/2024      
28 CN 28/04/2024 A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

29 2 29/04/2024 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
30 3 30/04/2024      
    31/04/2024    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *