Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

TT Thứ Ngày sát hạch Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
1 CN 1/10/2023      
2 2 2/10/2023 B,C Trung tâm học lái xe Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
3 3 3/10/2023 Quá hạn TLN Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
4 4 4/10/2023      
5 5 5/10/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
6 6 6/10/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 7 7/10/2023      
8 CN 8/10/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
9 2 9/10/2023      
10 3 10/10/2023      
11 4 11/10/2023      
12 5 12/10/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
13 6 13/10/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
14 7 14/10/2023      
15 CN 15/10/2023 A1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
16 2 16/10/2023      
17 3 17/10/2023      
18 4 18/10/2023      
19

 

5 19/10/2023 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
20 6 20/10/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
21 7 21/10/2023      
22 CN 22/10/2023 A1

A1

–  CĐ Du Lịch Hải Phòng

–  TTGD NN GTVT HP

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
23 2 23/10/2023 B11,B2 – CĐ Du Lịch Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
24 3 24/10/2023      
25 4 25/10/2023      
26 5 26/10/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
27 6 27/10/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
28 7 28/10/2023      
29 CN 29/10/2023 A1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
30 2 30/10/2023 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
31 3 31/10/2023    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *