Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

TT Thứ Ngày sát hạch Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
1 6 1/12/2023      
2 7 2/12/2023      
3 CN 3/12/2023 A1

A1

–  Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

4 2 4/12/2023      
5 3 5/12/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
6 4 6/12/2023 B,C,NH – VT QK3 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
7 5 7/12/2023 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

–  QH,TLN

Sân Sát hạch Nam Triệu
8 6 8/12/2023 A1 – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
9 7 9/12/2023      
10 CN 10/12/2023 A1

A1

Sân Sát hạch Nam Triệu Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Sân Sát hạch Nam Triệu Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
11 2 11/12/2023 B,C Trung tâm học lái xe Nam Sơn – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
12 3 12/12/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
13 4 13/12/2023      
14 5 14/12/2023 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Sân Sát hạch Nam Triệu
15 6 15/12/2023 A1 – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
16 7 16/12/2023      
17 CN 17/12/2023 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
18 2 18/12/2023 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
19 3 19/12/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
20 4 20/12/2023      
21 5 21/12/2023 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

–  QH,TLN

Sân Sát hạch Nam Triệu
22 6 22/12/2023 A1 – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
23 7 23/12/2023      
24 CN 24/12/2023 A1

A1

A1

A1

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  Cao Đẳng du lịch HP

–  Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

25 2 25/12/2023      
26 3 26/12/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
27 4 27/12/2023 B,C – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng – Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
28 5 28/12/2023 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Sân Sát hạch Nam Triệu
29 6 29/12/2023      
30 7 30/12/2023      
31 CN 31/12/2023    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *