Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

TT THỨ NGÀY SH HẠNG XE CƠ SỞ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH TẠI TRUNG TÂM SÁT HẠCH
1 7 1/07/2023
2 CN 2/07/2023 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
3 2 3/07/2023
4 3 4/07/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
5 4 5/07/2023
6 5 6/07/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
7 6 7/07/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
8 7 8/07/2023
9 CN 9/07/2023 A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

10 2 10/07/2023
11 3 11/07/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
12 4 12/07/2023 QH,TLN Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
13 5 13/07/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
14 6 14/07/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
15 7 15/07/2023
16 CN 16/07/2023 A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm học lái xe Nam Sơn

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2–  TTGD NN GTVT HP
17 2 17/07/2023
18 3 18/07/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
19 4 19/07/2023
20 5 20/07/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
21 6 21/07/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
22 7 22/07/2023
23 CN 23/07/2023 A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

24 2 24/07/2023 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
25 3 25/07/2023 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
26 4 26/07/2023 QH,TLNB11,B2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2–  CĐ du lịch Hải Phòng Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
27 5 27/07/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
28 6 28/07/2023
29 7 29/07/2023
30 CN 30/07/2023 A1A1 –  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

31 2 31/07/2023 B,C – Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *