Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

TT THỨ NGÀY SH HẠNG XE CƠ SỞ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH TẠI TRUNG TÂM SÁT HẠCH
1 3 1/8/2023
2 4 2/8/2023
3 5 3/8/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
4 6 4/8/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
5 7 5/8/2023
6 CN 6/8/2023 A1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
7 2 7/8/2023 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
8 3 8/8/2023 QH,TLN Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
9 4 9/8/2023
10 5 10/8/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
11 6 11/8/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
12 7 12/8/2023
13 CN 13/8/2023 A1 – Cao Đẳng du lịch HP Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
14 2 14/8/2023 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
15 3 15/8/2023
16 4 16/8/2023
17 5 17/8/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
18 6 18/8/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
19 7 19/8/2023
20 CN 20/8/2023 A1A1

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Nam Sơn

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu–  TTGD NN GTVT HP
21 2 21/8/2023 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
22 3 22/8/2023 QH,TLN Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
23 4 23/8/2023
24 5 24/8/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
25 6 25/8/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
26 7 26/8/2023
27 CN 27/8/2023 A1A1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu–  TTGD NN GTVT HP Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu–  TTGD NN GTVT HP
28 2 28/8/2023 B,C – Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
29 3 29/8/2023
30 4 30/8/2023
31 31 31/8/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *