Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

TT THỨ NGÀY SH HẠNG XE CƠ SỞ ĐÀO TẠO SÁT HẠCH TẠI TRUNG TÂM SÁT HẠCH
1 6 1/09/2023
2 7 2/09/2023
3 CN 3/09/2023
4 2 4/09/2023
5 3 5/09/2023 QH,TLN Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
6 4 6/09/2023
7 5 7/09/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
8 6 8/09/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
9 7 9/09/2023
10 CN 10/09/2023 A1A1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu–  TTGD NN GTVT HP Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu–  TTGD NN GTVT HP
11 2 11/09/2023
12 3 12/09/2023
13 4 13/09/2023
14 5 14/09/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
15 6 15/09/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
16 7 16/09/2023
17 CN 17/09/2023 A1A1

A1

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Nam Sơn

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu–  TTGD NN GTVT HP
18 2 18/09/2023 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
19 3 19/09/2023 QH,TLN Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
20 4 20/09/2023
21 5 21/09/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
22 6 22/09/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
23 7 23/09/2023
24 CN 24/09/2023 A1A1

A1

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

–  Cao Đẳng du lịch HP

–  TTGD NN GTVT HP

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

–  TTGD NN GTVT HP

 

25 2 25/09/2023 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
26 3 26/09/2023
27 4 27/09/2023
28 5 28/09/2023 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
29 6 29/09/2023 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
30 7 30/09/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *