Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 06 năm 2024 Hải Phòng

Xét kế hoạch, tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô đã đủ điều kiện tổ chức sát hạch vào tháng 06/2024.

TT Thứ Ngày sát hạch Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
1 7 1/6/2024
2 CN 2/6/2024 A1A1 Trung tâm học lái xe Nam SơnTrung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trường dạy lái xe GTVT Hải PhòngTrung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
3 2 3/6/2024
4 3 4/6/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
5 4 5/6/2024
6 5 6/6/2024 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam TriệuTrung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
7 6 7/6/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
8 7 8/6/2024
9 CN 9/6/2024 A1A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải PhòngTrung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trường dạy lái xe GTVT Hải PhòngTrung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
10 2 10/6/2024 B,C Trung tâm học lái xe Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
11 3 11/6/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
12 4 12/6/2024
13 5 13/6/2024 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam TriệuTrung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương-  QH,TLN Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
14 6 14/6/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
15 7 15/6/2024
16 CN 16/6/2024 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
17/6/2024 A1 Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
17 2 18/6/2024 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
18 3 19/6/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
19 4 20/6/2024
20 5 21/6/2024 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam TriệuTrung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
21 6 22/6/2024
22 7 23/6/2024
23 CN 24/6/2024 A1A1 –  Cao Đẳng du lịch HPTrung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trường dạy lái xe GTVT Hải PhòngTrung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
24 2 25/6/2024 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
25 3 26/6/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
26 4 27/6/2024 B,C Trung tâm học lái xe Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
27 5 28/6/2024 B,C,NH Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam TriệuTrung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

–  QH,TLN

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
28 6 29/6/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
29 7 30/6/2024
30 CN A1A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *