ĐỊA CHỈ TRUNG TÂM

Cơ sở 1 : An Kim Hải, An Đông, An Dương, Hải Phòng

Cơ sở 2 : Hoà Bình, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Cơ sở 3 : Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng

Liên hệ số điện thoại  : 0914542597