Lịch thi bằng lái xe Hải Phòng 2024 cập nhật mới nhất

Kế hoạch đào tạo sát hạch của các cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn Hải Phòng. Trung tâm học lái xe Hoàng Dương Nam triệu xin thông báo lịch thi đến các học viên đăng ký học tại trung tâm .

Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 07 năm 2024 Hải Phòng

Xét kế hoạch, tiến độ các khóa đào tạo lái xe cơ giới đường bộ của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

Sở Giao thông Vận tải Hải Phòng thông báo kế hoạch sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đối với các khóa đào tạo lái xe mô tô, ô tô đã đủ điều kiện tổ chức sát hạch vào tháng 07/2024.

Thứ Ngày sát hạch Hạng xe Cơ sở đào tạo Sát hạch tại Trung tâm sát hạch
2 1/07/2024
3 2/07/2024
4 3/07/2024
5 4/07/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
6 5/07/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 6/07/2024
CN 7/07/2024 A1 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
2 8/07/2024
3 9/07/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
4 10/07/2024
5 11/07/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

–  QH,TLN

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
6 12/07/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 13/07/2024
CN 14/07/2024 A1

A1

A1

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

2 15/07/2024 B,C Trung tâm học lái xe Nam Sơn Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
3 16/07/2024
4 17/07/2024
5 18/07/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Hoàng Phương

Trung tâm đào tạo lái xe Hoàng Dương

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
6 19/07/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 20/07/2024
CN 21/07/2024 A1

A1

A1

A1

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trung tâm học lái xe Nam Sơn

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

2 22/07/2024 B,C Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
3 23/07/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
4 24/07/2024
5 25/07/2024 B,C,NH

 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

–  QH,TLN

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu
6 26/07/2024 A1 Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
7 27/07/2024
CN 28/07/2024 A1

A1

A1

A1

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

–  Cao Đẳng du lịch HP

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng

2 29/07/2024 B1,B2 – Cao Đẳng du lịch HP Trường dạy lái xe GTVT Hải Phòng
3 30/07/2024 B,C,NH Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2 Trung tâm Đào tạo lái xe GTVT TW2
4

Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe tháng 06 năm 2024 Hải Phòng

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 5 năm 2024

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 4 năm 2024

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 3 năm 2024

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 2 năm 2024

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 01 năm 2024

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 12 năm 2023

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 11 năm 2023

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 10 năm 2023

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 9 năm 2023

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 08 năm 2023

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 07 năm 2023

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 06 năm 2023

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 05 năm 2023

Xem Lịch Sát hạch cấp giấy phép lái xe Hải Phòng tháng 04 năm 2023